Wie zijn wij

Welkom bij Promotie Zoetermeer!

Stichting Floravontuur Promotie Zoetermeer zet zich al 20 jaar in voor de bewoners, de bezoekers én het bedrijfsleven van Zoetermeer. Dat doen we niet alleen door middel van de vele evenementen die speciaal ontwikkeld en ondersteund worden, maar ook door hand in hand met het bedrijfsleven te kijken hoe we iets kunnen betekenen voor onze stad Zoetermeer!

Ontdek wat Floravontuur Promotie Zoetermeer dit jaar samen met evenementaanbieders, verenigingen, instellingen, bedrijven en vaak in nauwe samenwerking met de gemeente organiseert voor de inwoners, het bedrijfsleven én de bezoekers van de stad. Bijna iedere week zijn er wel één of meer evenementen! In onze evenementenkalender vindt u een actuele lijst met allerlei activiteiten in Zoetermeer.

KANTOOR FLORAVONTUUR PROMOTIE ZOETERMEER

Ruud Steggerda

Johanneke de Rooij

Lutina Roerig

Jeffrey de Bake

Marjolein Haars

Angela Adriaanse

Directeur

Manager Projecten

Coördinator Evenementen & Garantstellingen

Coördinator Evenementen & Toerisme

Office manager

Office manager / Floravontuur Businessclub

 

BESTUUR FLORAVONTUUR PROMOTIE ZOETERMEER

Het (onbezoldigde) bestuur van Floravontuur Promotie Zoetermeer bestaat uit de volgende leden:

Lennie Huizer

Ruud Steggerda

Danny Nomen

Harm Mars

Ed Gareman

Geoffrey Tetro

Voorzitter

Directeur

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Document acties