Floravontuur Promotie Zoetermeer

Garantstellingen

Wij vinden het erg belangrijk dat er voor iedere doelgroep in de stad evenementen en interessante activiteiten plaatsvinden. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van onze stad en het maakt dat inwoners zich thuis voelen. Daarnaast initieert en ondersteunt Floravontuur ook evenementen met een regionale aantrekkingskracht. Deze evenementen zorgen voor een positieve uitwerking op het profiel en imago van de stad Zoetermeer.

Verenigingen, stichtingen en instellingen die een evenement in Zoetermeer willen organiseren kunnen bij Floravontuur terecht voor publicitaire en/of financiële ondersteuning door middel van een garantstelling.

Hoe kom ik in aanmerking voor een garantstelling?

Om in aanmerking te komen voor een garantstelling dient organisator en/of het evenement aan een aantal belangrijke voorwaarden te voldoen:

 • De aanvraag wordt ingediend door een instelling, vereniging of stichting zonder winstoogmerk. Floravontuur ondersteunt geen projecten van individuen / natuurlijke personen;
 • het evenement sluit aan op de aandachtsgebieden cultuur, sport en recreatie;
 • het evenement vindt plaats in Zoetermeer en dient openbaar van karakter te zijn;
 • het evenementconcept dient bij voorkeur origineel te zijn en sluit aan op de kernwaarden van de stad;
 • het evenement richt zich op een duidelijk omschreven doelgroep;
 • het evenement heeft een solide financiële opzet, die leidt tot een sluitende begroting.

Voldoet het evenement aan bovenstaande criteria? Dan kan er een aanvraag voor een garantstelling worden gedaan!

Wij hebben nodig?

Een duidelijk omschreven plan, waarin de volgende items zijn verwerkt:

 • (werk)naam evenement
 • doelstelling
 • doelgroep (omvang en samenstelling)
 • uitvoerende organisatie plus evt. samenwerkingspartner(s)
 • beschrijving evenement
 • plan van aanpak/draaiboek (wie doet wat en wanneer)
 • ideeën over promotie/persbenadering
 • inzichtelijke begroting (zowel inkomsten als uitgaven aangeven)
 • (eigen) middelen en fondsen

Wanneer hebben wij het nodig?

Jaarlijks vinden twee beoordelingsronden plaats. Er is tot 18 november 2018 de gelegenheid om voor 2019 een aanvraag in te dienen. Medio januari 2019 kun je het besluit hierop tegemoet zien.

Mocht de aanvraag voor 2019 pas na 18 november 2018 worden ingediend, dan loopt deze aanvraag mee in de tweede beoordelingsronde van 15 mei 2019. Het besluit hierop komt eind mei 2019.

Download het formulier Aanvraag Garantstelling