Floravontuur Promotie Zoetermeer

Garantstellingen

Wij vinden het erg belangrijk dat er voor iedere doelgroep in de stad evenementen en interessante activiteiten plaatsvinden. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van onze stad en het maakt dat inwoners zich thuis voelen. Daarnaast initieert en ondersteunt Floravontuur ook evenementen met een regionale aantrekkingskracht. Deze evenementen zorgen voor een positieve uitwerking op het profiel en imago van de stad Zoetermeer.

Verenigingen, stichtingen en instellingen die een evenement in Zoetermeer willen organiseren kunnen bij Floravontuur terecht voor publicitaire ondersteuning en/of een financiële ondersteuning door middel van een garantstelling.

Hoe kom ik in aanmerking voor een garantstelling?

Om in aanmerking te komen voor een garantstelling dient organisator en/of het evenement aan een aantal belangrijke voorwaarden te voldoen:

  • De aanvraag wordt ingediend door een instelling, vereniging of stichting zonder winstoogmerk. Floravontuur ondersteunt geen projecten van individuen / natuurlijke personen.
  • Het evenement sluit aan op de aandachtsgebieden cultuur, sport of recreatie.
  • Het evenement vindt plaats in Zoetermeer en dient openbaar van karakter / publiek toegankelijk te zijn. 
  • Het evenementconcept dient bij voorkeur origineel te zijn en sluit aan op de positionering en kernwaarden van de stad Zoetermeer.
  • Het evenement richt zich op een duidelijk omschreven doelgroep.
  • Het evenement heeft een solide financiële opzet, die leidt tot een sluitende begroting. 

Voldoet het evenement aan bovenstaande criteria? Dan kan er een aanvraag voor een garantstelling worden gedaan!

Vraag een garantstelling aan

Publicitaire ondersteuning

Als onderdeel van de garantstelling ontvangt het evenement ook publicitaire ondersteuning van Floravontuur. Komt een evenement niet in aanmerking voor een garantstelling dan kan er toch publicitaire ondersteuning aangevraagd worden. Daarvoor kan een verzoek worden ingediend bij Floravontuur per e-mail. Ontvangt een evenement publicitaire ondersteuning dan wordt het opgenomen in de evenementenkalender van Zoetermeerbruist.nl, aangekondigd in de Uitkalender die wekelijks in het Streekblad verschijnt en eventueel vermeld op de promotieborden die langs de invalswegen van Zoetermeer staan. Bovendien wordt er aandacht geschonken aan het evenement via sociale media en via het scherm op het plein Stad en Vrije Tijd in het Stadhuis Forum.