Floravontuur Promotie Zoetermeer

Garantstelling aanvragen

Voor het aanvragen van een garantstelling doorloop je de volgende stappen:

1 - Vul het formulier 'Garantstelling aanvragen in'

Formulier garantstelling

2 - Maak een duidelijk omschreven plan, waarin de volgende items zijn verwerkt:

  • (werk)naam evenement
  • doelstelling
  • doelgroep (omvang en samenstelling)
  • uitvoerende organisatie plus evt. samenwerkingspartner(s)
  • beschrijving evenement
  • plan van aanpak/draaiboek (wie doet wat en wanneer)
  • ideeën over promotie/persbenadering
  • inzichtelijke begroting (zowel inkomsten als uitgaven aangeven)
  • (eigen) middelen en fondsen

3 - Stuur ook een uittreksel van inschijving Kamer van Koophandel mee

4 - Retourneer het formulier met bijlagen voor de sluitingsdatum. Dit kan per post naar Floravontuur Promotie Zoetermeer, Postbus 7280 2701 AG Zoetermeer, of per e-mail naar lutina@promotiezoetermeer.nl

Twee beoordelingsrondes voor evenementen in 2020

Jaarlijks vinden twee beoordelingsronden plaats. Er is tot 17 november 2019 de gelegenheid om voor het jaar 2020 een aanvraag in te dienen. Medio januari 2020 kun je het besluit hierop tegemoet zien.

Mocht de aanvraag voor 2020 pas na 17 november 2019 worden ingediend, dan loopt deze aanvraag mee in de tweede beoordelingsronde van 15 mei 2020. Het besluit hierop komt eind mei 2020.